"Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk döwlet kompaniýasy

Yzarlamak

Hat ugratmak

Çapar çagyrmak

Ýollama ugratmak

Hatlary ugratmak we kabul etmek
Ýönekeý, sargama boýunça we gymmaty yglan edilen hatlary kabul etmek we ugratmak (ýerli we halkara)
Kartoçkalary ugratmak we kabul etmek
Banderoli kabul etmek we ugratmak
Sekogram ugratmak we kabul etmek
Ýönekeý we sargama üsti bilen sekogramlary kabul etmek we ugratmak (ýerli we halkara)
Ýollamalary ugratmak we kabul etmek
Paketleri ugratmak we kabul etmek
Poçtanyň üsti bilen pul ugratmalar
Poçta üsti bilen pul ugratmak (alimentler, hossarlyk tölegler)(telegraf üsti bilen pul ugratma)
2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

1-nji sentýabrdan 2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşygy başlandy.

Dowamyny oka...
Eltip berme hyzmatynyň açylmagy

Biz öýe eltip berme hyzmatynyň açylanlygy barada habar berýäris. Indi Siz harytlary göni gapyňyza getirdip bileriňiz.

Dowamyny oka...

Saýlaň, biz gowşurarys

Image
Image
Image

Biziň hyzmatdaşlar

Image
Image
Image
Image

Iş wagty : 08:00-20:00
Arakesme : 13:00-14:00
Dynç günleri: Ýok

Image
Image