Sorag ýüze çykdymy?

Berlen formany dolduryň ya-da özüňize amatly usulda biz bilen habarlaşyň
Biziň salgymyz

Adres : 744000, Aşgabat ş, Mäti Kösäýew köçesi jaý-16
Telefon : +993 (12) 93-09-36
Telefon: +993 (12) 92-14-95
Faks: +993 (12) 93-10-31
Email: turkmenpost@online.tm

Bize ýaz